Waar blijft die baan in de media

Een hilarisch-serieus stuk op businesssite nrcq:

http://www.nrcq.nl/2015/01/06/solliciteren-is-net-daten-liegen-flirten-en-kansen-pakken

Een mooi stuk op nrcnext:

http://www.nrc.nl/next/van/2014/oktober/29/renzo-verwer-stelt-je-gerust-1434275

Na minuut 47 kom ik uitgebreid aan het woord. Bijzonder is ook de man uit het publiek “deze meneer heeft door waar het omgaat”. Ahum.

http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201411241930003600

 

 

 

Advertenties

1 miljoen werklozen ipv de officiele 600.000…

Aldus voorzitter van de Unie Reinier Castelein:

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3818432/2014/12/27/De-Unie-ziet-nog-minstens-100-000-banen-sneuvelen.dhtml

Prachtcitaat:

De ontslaggolf zal slechts mondjesmaat in de cijfers terug te zien zijn. Sterker, op 1 januari zal de werkloosheid eerst spectaculair met ca 43.000 mensen, twee procent, dalen. De reden is geen miraculeus herstel van de economie, maar de invoering van een nieuwe internationale definitie voor werkgelegenheid door minister Asscher. ,,Als iemand straks minimaal een uur per week werkt wordt hij niet meer als werkloos aangemerkt,” legt Castelein uit. ,,In de oude nationale definitie was dat 12 uur.”

De voorzitter, die zelf twaalf jaar purser bij de KLM werkte en tijdens zijn werk de vakbond is ingerold, ergert zich mateloos aan het ,,krankzinnige gegoochel” met werkloosheidcijfers. ,,In werkelijkheid zijn zeker zo’n miljoen Nederlanders werkloos. Door de ruime definitie worden die niet geteld. Ze zitten verstopt in de miljoen zelfstandigen zonder personeel waar tienduizenden mensen nauwelijks opdrachten hebben.” Een ander deel betreft vaak oudere werknemers, die niet langer solliciteren en daardoor hun bijstandsuitkering zijn kwijtgeraakt.

Arbeidsmigratie en verloting

 

lootje

Paniek in de tent! Bericht in november op de site van de Fruit en groentesector:

http://www.agf.nl/artikel/118027/Alles-over-buitenlandse-uitzendkrachten-op-seminar

Het gaat om het zevende punt: Er worden 10 gratis uitzendkrachten verloot door een van de sprekers tijdens het seminar aan het eind van het seminar tijdens de afsluitende informele en gezellige netwerk borrel.

Er is veel ophef:

http://www.deondernemer.nl/deondernemer/670911/Verloten-uitzendkracht-kan-niet.html

Gerard Koolen van Lugera, de verloters in kwestie, zegt op mijn vragen: “FNV en media wilden de lezer en kijker doen geloven dat het een verloting van uitzendkrachten was maar het ging om de bezoekers van het
www.CeeTheOpportunity.eu
seminar die in aanmerking konden komen, als zij van Lugera uitzendkrachten inlenen, om 1 week geen factuur
van Lugera te ontvangen voor 1 uitzendkracht van al de uitzendkrachten die door hun worden ingeleend.”

Maar feitelijk was het dus wel een verloting, zo werd het aangekondigd!

Maar geen slavernij.

Accepteerden de bedrijven de omstreden korting vroeg ik mij af. Koolen: “Alle bedrijven accepteerden – uiteraard. Heel leuk was dat de cameraploeg van Pownews ook hun visitekaartje in de emmer hadden gedaan. Ik trok hen als eerste.”

Pownews deed een duit in het zakje met een reportage:

https://www.youtube.com/watch?v=wq9jN6vgsX4

Fascinerend aan deze reportage was het zinnetje van Lugera: “Bedrijven vragen om buitenlanders. Wij kunnen geen Nederlanders krijgen, die willen niet op de knieeen.’

Dat is onjuist. Uitzendbureaus e.d. Nemen geen Nederlanders aan. En ook Legura doet dat niet.

NU weet ik meer achtergrond aangaande mijn eerdere artikel:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3759851/2014/10/01/Bollenpeller-word-je-echt-niet-zomaar.dhtml

http://www.groentennieuws.nl/artikel/118184/Legaal-goedkopere-Oost-Europese-arbeidskrachten

Weer wordt mijn gelijk bevestigd. Arbeidsmigranten zijn goedkoper. Nederlanders te duur.

Schrijven en adviseren achter het raam

29 /11 in de serie Etalageschrijvers: Renzo Verwer

Las ik op de sites denieuweboekhandel.nl en boloboost.nl

Hij werkt aan zijn nieuwe boek stond er aanvankelijk nog bij. Wat een druk!

Oei, ik heb geen idee. Schrijf ik ooit nog een nieuw boek? IK weet het niet eens.

Ik ben niet zo’n snelle schrijver ook. Theodor Holman schreef ooit in 24 uur in de etalage van de Bijenkorf een compleet boek. Maar ik? Misschien ga ik wel de hele tijd bloggen (heb nog wat te doen). Of tinderen…

Aah gelukkig, het is veranderd zie ik; Renzo Verwer werkt aan nieuwe teksten staat er nu. Mooi, dan kan ik alle kanten op. Vanzelfsprekend bent u welkom om mij af te leiden, dingen te vragen, te interviewen en input voor teksten.

Sprookje 10: Technologische vooruitgang zorgt altijd voor nieuwe banen

Als banenplannen niet helpen, dan doet technische vooruitgang dat toch wel – er komen toch altijd nieuwe banen bij?

Terug naar 1811. Engelse textielarbeiders sloegen machi- nes in fabrieken stuk. Ze verspreidden pamfletten die ze ondertekenden met ‘Ned Ludd’ en noemden zichzelf Luddieten. Er wordt vaak gedacht dat de Luddieten zich tegen machines in het algemeen keerden en in één moeite door worden mensen die nu vraagtekens zetten bij bepaalde vormen van automatisering ‘Neo-luddieten’ genoemd.

Een onjuiste beeldvorming: Luddieten waren tegen díe technologie die zij schadelijk achtten. Hun klacht richtte zich tegen een speciaal type machine dat door goedko- pere arbeiders kon worden bediend. Beter geschoolde, dus duurdere arbeiders verloren zo hun baan. De opstand werd, mede als gevolg van een hongersnood, zeer groot. De Engelse overheid zette op een bepaald moment meer soldaten in tegen de Luddieten dan tegen het Franse leger dat zij tegelijkertijd bevocht. Ook zette ze in 1812 de doodstraf op machinevernieling. Het ludditisch oproer eindigde met twaalf gehangenen.

Sindsdien wordt de gedachte dat technologische vooruit- gang leidt tot structurele werkloosheid ‘the Luddite fallacy’ (de drogreden van de Luddieten) genoemd. Het is waar dat mensen hun baan kwijtraken als zij door een machine vervangen worden. Maar dát heeft de levensstandaard niet verlaagd. Integendeel, juist het tegenovergestelde proces heeft plaatsgevonden: er wordt, zeker vergeleken met die tijd, veel minder gewerkt en toch beter verdiend. Omdat een machine het werk voor een lagere prijs kan doen, geen lunchpauzes neemt, niet op vakantie gaat en geen weet heeft van arbeidstijdverkorting, kan het product voor een lagere prijs gemaakt en verkocht worden.Voor een indivi- du of bedrijf kan automatisering in eerste instantie negatief zijn omdat de innovatie tot werkloosheid of een faillisse- ment kan leiden.

Hier zien we dat de Luddite fallacy ook weer geen drogreden is. De economie moet wel dynamisch genoeg zijn om vlot nieuwe banen te creëren. Als dat niet gebeurt, is er wel sprake van werkloosheid door mechanisering.

 

(…) zie verder boek

Sprookje 9: meer scholing en reïntegratie helpen ook jou aan een baan

Maar werkloosheid is toch aan te pakken? En de overheid en bedrijven doen er toch van alles aan?

Hier volgt een aantal maatregelen tegen werkloosheid + hun bezwaren:

Subsidies voor bedrijven die zich in de gemeente, provincie of land vestigen Bij vestigingssubsidies profileert de ene gemeente zich ten koste van de andere.
Investeringen in bedrijfstakken die slecht lopen / deeltijd-WW voor bepaalde sectoren Hou je op deze manieren geen zwakke bedrijfstakken in stand?
 
Vervroegde uittreding van ouderen Is een dure regeling waarbij oudere werknemers vervangen worden door jongere. Officieel daalt de werkloosheid, het aantal inactieven blijft gelijk.
Arbeidstijdverkorting Is een manier om efficiënter te werken, want de uitgespaarde tijd wordt vaak niet geïnvesteerd in baancreatie.
Omscholing/reïntegratie Tegen de tijd dat men omgeschoold is, vraagt de arbeidsmarkt vaak weer wat anders. Tegelijkertijd zijn veel werkgevers niet altijd dol op omgeschoolden: ze willen mensen die altijd al in de sector werkten. Of vooral: goedkope krachten.
Verplichting tot solliciteren op banen ‘onder je niveau’ De werkgevers werken niet mee. De overheid zelf, die deze verplichting instelde, wijst bij sollicitaties mensen af met het argument ‘te hoog opgeleid’.

Nederlanders verplichten tot werken in bijvoorbeeld het Westland botst met de wens van werkgevers zo goedkoop en makkelijk mogelijke arbeidskrachten in dienst te nemen.

Een verhuisverplichting voor werklozen wanneer elders werk is Verhuizen voor een contract van een half jaar – wie levert de woonruimte?
Subsidies/belastingvoordelen voor bedrijven die mensen uit moeilijk plaatsbare groepen (gehandicapten, jongeren, ouderen) in dienst nemen Voorrang geven aan bepaalde groepen is een nobel streven dan wel discriminatie, net hoe je het ziet. Anderen kunnen dan die betreffende banen dan niet vervullen. De werkloosheid in andere groepen loopt dus op.
Versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van WW-duur zodat personeel makkelijker kan worden aangenomen Nemen bedrijven dan wel makkelijker mensen aan? Vooralsnog ontslaan ze vooral makkelijker…
Verlaging van het minimumloon zodat mensen sneller worden aangenomen Waar moeten de werknemers met minimumloon dan van leven?
Verlaging van uitkeringen Waar moeten uitkeringsgerechtigden dan van leven?
Spaargeld bij extreem rijken weg halen en dat gaan investeren in baancreatie. Het is een oud idee van Jean-Pierre van Rossem, en ook de momenteel populaire econoom Thomas Piketty haalde het weer aan Rijken zullen er alles aan doen hun gelden fiscaal te verbergen, belastingvlucht dreigt. Om dat te voorkomen zou je het aantrekkelijk moeten maken te investeren in banencreatie.
Creatie van gesubsidieerde banen: Melkert-banen, leer-werktrajecten, werkervaringsplaatsen, stages. De term tewerkstelling wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden Deze worden wegbezuinigd als het economisch minder gaat. Op menig school verdwijnt de conciërge. Voor metaaldetectiepoorten is wel geldkomt uit een ander potje.

Al jarenlang worden gemeentelijkeen overheidsbanen gecreëerd met behoud van uitkering. In ruil daarvoor worden anderen ontslagen… Geen banencreatie dus.

Stimuleren van emigratie Nederlanders zijn overal ter wereld gewild, zo vertellen media en het UWV. De laatste houdt emigratiebeurzen voor werklozen. Ik heb mijn twijfels: zijn Nederlanders echt beter? Of is dit een ingestoken verhaal door het UWV? Dat heeft namelijk belang bij zoveel mogelijk uitstroom.

Sprookje 8: de vrije markt en het nieuwe flexibele werken gaan ons redden

Niet altijd was de vrije markt ons economisch ideaal. Ongeveer tot aan de eerste industriële revolutie (1750) was economie een zaak van concrete behoeften: mensen zorgden voor hun eigen maaltje, verbouwden wat, ruilden, werkten. Er was weinig arbeidsdeling, men volgde de seizoenen. Dat ging natuurlijk vaak mis, met als gevolg hongersnood en sterfte.Tot ongeveer 150 jaar geleden leed 80 procent van de Nederlanders honger en kou in de winter. In de zogeheten ‘efficiënte markteconomie’ van nu komen hongersnoden niet meer voor in Nederland. Maar wel in menig ander land, en vaak continu. De wereld produceert genoeg voedsel voor iedereen, maar op de wereldmarkt is er belang bij het spul schaars te houden. Een product dat niet schaars is, is geen economisch product, zoals de zon (want: gratis). En hoe schaarser het product en hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs die ervoor kan worden gevraagd.
In de markteconomie zijn we geen mens, maar producent of consument. Het idee is dat we ons moeten gedragen als individuen die zoveel mogelijk het eigenbelang nastreven. Dat zou het beste zijn voor ons allemaal. De invisible hand van de efficiënte markt doet dan zijn werk. Zoals Adam Smith beweert in zijn beroemde boek ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’ (1776):

‘Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang.’Alles wat dat eigenbelang in de weg staat -overheid, regels, belastingen, uitkeringen, wettelijk minimumloon, universele ziektekostenverzekering- staat dus het algemeen belang in de weg en moet zo veel mogelijk ingeperkt worden. Smith zag ook al de feilbaarheid van de markt:‘Als een paar mensen uit dezelfde branche bij elkaar komen, al is het maar voor de gezelligheid, dan eindigt het in een samenzwering tegen het publiek of een opzetje om de prijzen te verhogen.’

Sprookje 7: Hou vol: er komen e-nor-me tekorten op de arbeidsmarkt

‘Er zijn meer werkuren nodig, dus we zullen meer uren per week en meer weken per leven moeten werken. Hogere arbeidsparticipatie dus. Gelukkig is er nog alle ruimte voor dergelijke groei. () Met een werkweek van gemiddeld 35 uur doet de werkende Nederlander het veel rustiger aan dan werknemers in andere landen. Een Zweed werkt 38 uur, een Italiaan 40 uur en een Pool 42 uur. Zelfs de Grieken werken meer.’ Veel economen redeneren op die manier, we zouden zo onze concurrentiepositie vergroten. D66 stelde in 2012 een verplichte terugkeer naar de 40-urige werkweek voor.

De primitiviteit van die gedachte verbaast me (net als dat er economen zijn die cijfers van Zuid-Europese landen serieus nemen). Het achterliggende idee is namelijk: we maken nu één product per uur, dus moeten we voortaan twee uur werken, dan kunnen we twee stuks maken. Geen woord over de markt: of we die producten nodig hebben/wel kunnen verkopen. Geen woord over slimmer werken en een hogere arbeidsproductiviteit. Economen hebben het altijd over arbeidsdeling en efficiencyalleen in dergelijke pleidooien nooit. Is economie de wetenschap van het selectief vergeten van wat je een minuut geleden hebt gezegd?

Gedurende de twintigste eeuw blijkt het simpelweg steeds minder noodzakelijk het grootste deel van de bevolking in te zetten voor onze eerste levensbehoeften. Dat zou economen kunnen aanspreken. De arbeidsproductiviteit in de westerse wereld is in 2000 tien keer zo hoog als 100 jaar eerder. (…)

In economisch opzicht is het dus juist logischer minder uren te draaien in plaats van meer.

(…)

 

Ook nu de werkloosheid naar bijna 700.000 is gestegen, wordt gesteld dat personeelstekort ‘in de toekomst’ op de loer ligt. Bedrijven zeggen altijd dat ze ‘in de toekomst’ meer mensen nodig hebben.  Men baseert zich hierbij nog steeds op oude prognoses, zoals het rapport Naar een toekomst die werkt (2008). (…)

Meer in het  boek

Sprookje 6: Iedereen moet aan de slag

Wie zijn arbeid ruilt voor geld, verkoopt zichzelf en plaatst zich in de rang der slaven’, zo stelde de Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero (106 43 voor C.). En de Griekse filosoof Aristoteles (384322 v. C.) vond arbeid iets voor de lagere klasse. Wie werkte, gold als een tweederangsburger.

Nu is er een andere dominante visie: wie geen betaald werk heeft, draagt officieel niet bij aan de economie. Veel mensen zonder werk voelen zich klaplopers, en velen met werk voelen zich stiekem, dan wel openlijk beter dan mensen zonder werk. Zo hoorde ik een linkse vrouw over een Occupy-bezetting in 2011 zeggen: ‘Moeten die lui niet werken?’ Deze mensen oordelen zo tot het moment dat ze zelf werkloos raken, valt me steeds weer op. Consequent zou zijn dat ze dan de schuld aan hun eigen luiheid of onvermogen geven, maar dan zijn ZIJ ineens uitzondering.

(…)

 

John Maynard Keynes voorspelde in 1930 dat er ‘technologische werkloosheid’ zou ontstaan.

(meer in het boek).

Sprookje 5 : werkloos zijn is goed voor je zelfontplooiing

Werkloosheid is schaamtevol. Bekend zijn de verhalen over mannen die hun gezin niets vertellen over hun ontslag en doen alsof ze naar hun werk gaan. In de roman Tirza (2006) van Arnon Grunberg zien we een schrijnend voorbeeld. De ontslagen Jörgen Hofmeester doet elke ochtend alsof hij naar zijn werk gaat. Hij brengt echter zijn dagen door op Schiphol en zwaait daar naar vertrekkende en binnenkomende mensen.

De Fransman Jean-Claude Romand vermoordde in 1993 zijn gezin en ouders toen uitkwam dat hij zijn baan bij de wereldgezondheidsorganisatie jarenlang verzonnen had.

Toen de Amerikaanse economie in 2008 in een duikvlucht naar beneden terechtkwam, nam het aantal zelfmoorden op het werk met een kwart toe – zo onderzocht Oxford-onderzoeker David Stuckler voor het medisch tijdschrift The Lancet. Maar moet werkloosheid koste wat het kost bestreden worden?